محل تبلیغات شما
خب اول یه توضیح بدیم درمورد واژه تلپورت. توضیحی برای تازه کارها تلپورت: تغییر مکان آنی از جایی به جای دیگر. دو موب در ماینکرافت قابلیت تلپورت دارند. یکی اندرمن و یکی هیروبراین(موبی که نمیدونیم حذف شده یا نه) آموزش دو روش در ماینکرافت برای تلپورت وجود دارد: وقتی اندرمن رو میکشیم چشم اندرمن رو میده. اونو هرجایی پرت کنیم همون جا تلپورت میشیم. در اون صورت مقداری از جونتون کم میشه و اگه زیاد از اون استفاده کنیم موجودی به نام اندرمایت به وجود میاد که در مطالب

تغییر زمان در ماینکرافت با استفاده از کامند

کشتن با استفاده از کامند

تغییر قوانین بازی با استفاده از کامند

تلپورت ,اندرمن ,تازه ,کنیم ,اون ,کارها ,برای تازه ,در ماینکرافت ,اندرمن رو ,تازه کارها ,از جونتون

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

امام علی علیه السلام