محل تبلیغات شما
تو منوی چت ها مینویسیم: /time بعد هم اگه میخوایم به زمان اضافه شه مینویسیم add بعد هم ثانیه مثال: /time add 100 یعنی صد ثانیه به زمان اضافه کن اگرهم میخوایم به زمان مشخصی بریم مینویسیم set و بعد هم زمان مورد نظر: طلوع sunrise صبح day ظهر noon غروب sunset شب night نصف شب midnight مثال: /time set day یعنی زمان رو صبح کن اسکی حرام امیدوارم خوشتون اومده باشه

تغییر زمان در ماینکرافت با استفاده از کامند

کشتن با استفاده از کامند

تغییر قوانین بازی با استفاده از کامند

زمان ,هم ,مینویسیم ,time ,شب ,یعنی ,به زمان ,بعد هم ,میخوایم به ,زمان اضافه ,مثال time

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

موسیقی دان گاه نوشت های مهدی