محل تبلیغات شماتو منوی چت ها مینویسیم: /time بعد هم اگه میخوایم به زمان اضافه شه مینویسیم add بعد هم ثانیه مثال: /time add 100 یعنی صد ثانیه به زمان اضافه کن اگرهم میخوایم به زمان مشخصی بریم مینویسیم set و بعد هم زمان مورد نظر: طلوع sunrise صبح day ظهر noon غروب sunset شب night نصف شب midnight مثال: /time set day یعنی زمان رو صبح کن اسکی حرام امیدوارم خوشتون اومده باشه
به منوی چت ها میریم و مینویسیم: /kill سپس اسم شخصی را که میخواهیم بکشیم را مینویسیم. اگر میخواهیم خودمان بمیریم( ) مینویسیم: @p اگر میخواهیم همه بازی کن ها بمیرند مینویسیم: @a و اگر میخواهیم همه انیتی ها(موب ها و بازیکن ها) بمیرند مینویسیم: @e و اگر میخواهیم دسته مشخصی از موب ها بمیرند مینویسیم: @e {tpye = pig} به جای pig میتونید هر چیزی بنویسید من الان مثلا برای خوک نوشتم مثال: /kill @a یعنی همه بازیکن هارو بکش /kill mrminecraft یعنی بازیکنی به نام
باید برید توی منوی چت ها و بنویسید: /gamarule بعد هم اسم اون قانون که میخواید عوض شه و بنویسید. بعضی از قوانینی که میتونید عوضش کنید: پیام های کامندبلاک: commandblockoutput عوض شدن شب و روز: dodaylightcycle اسپاون شدن موب: domobspawning نگه داشتن آیتم ها بعد از مرگ: keepinventory نشان دادن مختصات: showcoordinates بعد هم اگه میخواید اونو فغال کنید بزنید true و اگه میخواید غیر فعالش کنید بزنید false.
خب اول یه توضیح بدیم درمورد واژه تلپورت. توضیحی برای تازه کارها تلپورت: تغییر مکان آنی از جایی به جای دیگر. دو موب در ماینکرافت قابلیت تلپورت دارند. یکی اندرمن و یکی هیروبراین(موبی که نمیدونیم حذف شده یا نه) آموزش دو روش در ماینکرافت برای تلپورت وجود دارد: وقتی اندرمن رو میکشیم چشم اندرمن رو میده. اونو هرجایی پرت کنیم همون جا تلپورت میشیم. در اون صورت مقداری از جونتون کم میشه و اگه زیاد از اون استفاده کنیم موجودی به نام اندرمایت به وجود میاد که در مطالب

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها